Proteinkvalitet.se

Sök efter livsmedel (Livsmedelsverket):
Sök efter livsmedel (USDA Nutrient Database):


Behovet av essentiella aminosyror varierar mellan olika åldrar,
välj därför vilken åldersgrupp beräkningen skall gälla för.

Välj vilken ålder (i år) beräkningen gäller för:

Denna hemsida är ett hobbyprojekt av Erik Hulander, inget ansvar tas för eventuella buggar eller fel i koden. Vid frågor om din kost ta kontakt med dietist eller nutritionist. Vid frågor angående denna hemsida kan jag kontaktas på mittförnamn@mittefternamn punkt se. Observera att proteinkvaliteten inte korrigerats efter digererbarhet.

SLVs lista skiljer sig jmf med USDA-databasen och i de fall livsmedel i SLVs lista har noll-tal och USDA visar annat har livsmedel ej tagits med ur SLVs lista.